Wijsheid uit Egypte

Waarom dit Boek?

“De wijsheid van een wijs mens is voor alle tijden.’

Ptahhotep, ca. 2000 v. C.

“Deze uitspraak geeft aan waarom ik een boek over het oude Egypte heb geschreven. Als kind zag ik afbeeldingen van Egyptische beelden. Ze waren zo mooi en fascinerend. Maar wat je er over te horen kreeg was vaak beperkt tot oppervlakkige, materiele feiten en sloot niet aan bij wat de beelden visueel leken uit te drukken. Daar moest toch veel meer achter zitten?

Ik denk dat ik daarin niet de enige ben. Veel mensen hebben dit idee bij het zien van de prachtige beelden. Later, tijdens mijn studie op de universiteit, ontdekte ik dat er inderdaad veel meer achter zit. Ik vond teksten van wijze Egyptenaren waar mensen ook nu nog iets aan hebben. En ik dacht: ‘Deze teksten zouden meer mensen moeten kennen.’ Ik zag symbolen die veel meer betekenen dan tot nu toe bekend is. Ik zag dat er vaak een veel diepere en soms ook een andere betekenis achter verscholen lag.

De beelden van de Egyptenaren in combinatie met de oude teksten tonen hun ideeën over levensvragen. Dit zijn bijvoorbeeld ideeën over waar alle levende wezens vandaan komen, hoe alle leven met elkaar samenhangt, wat er plaatsvindt na de dood, wat het paradijs is, en hoe je je harmonieus kunt ontwikkelen en geluk kunt vinden. De Egyptenaren stopten hun inzichten in mythen en deze mythen zijn weergegeven in beelden, schilderingen, sieraden en architectuur.

De oude Egyptenaren zijn bijzonder vindingrijk in hun vormgeving. Ze combineren filosofische ideeën met een prachtige inventieve stijl. Mijn onderzoek was een fascinerende ontdekkingstocht die heeft geleid tot dit boek.”

Corina Zuiderduin

Het Mooie westen, Mythen en Symbolen in Egypte is in 2019 uitgekomen.

Olaf Kaper, hoogleraar Egyptologie aan de Universiteit Leiden schreef het voorwoord. Nina Kleingeld van Stikstofstudio verzorgde de vormgeving.

Alle mensen die aan dit boek hebben meegewerkt, genoemde en ongenoemde, hebben ervoor gezorgd dat dit boek tot stand kwam.

Aan dit boek werkten mee:

Corina Zuiderduin

Olaf Kaper

Nina Kleingeld

Reina Boerrigter

Fotografie: 

Corina Zuiderduin

Rijksmuseum van Oudheden

Olaf Kaper

Olaf Kaper/Fania Kruijf

Nina Kleingeld

Emil Diephuis

Marie-José Claessens

Illustraties:

Corina Zuiderduin

Maria Laman

Vormgeving:

Nina Kleingeld, Stikstofstudio