online

Het Mooie Westen, Mythen en Symbolen in Egypte

Lees enkele pagina’s in Het Mooie Westen.

(klik op de afbeelding)

Korte artikelen en bijdragen in boeken

De kunst van het luisteren

Egypte. Land van indrukwekkende tempels en geheimzinnige hiërogliefen. Al in de oudheid bezochten mensen dit land aan de Nijl. Bezoekers vermoedden dat achter de Egyptische teksten wijsheid verscholen lag. Ook de Egyptenaren zelf waren hiervan overtuigd. De Egyptenaren noemden hun hiërogliefen Medoe Netjer, goddelijke woorden. Thoth, de god van de wijsheid zou het schrift aan de Egyptenaren hebben gegeven. Hoewel Thoth in verband wordt gebracht met schrijvers, heeft de wijsheid van Thoth niets te maken met intellectuele boekenkennis. Wijsheid van Thoth betekent wijsheid van het hart. Deze wijsheid kon iedereen ontwikkelen. Daarvoor is een speciale vorm van reflectie nodig: luisteren.

Lees meer

Mysteries van de dood

Mysteries van de dood; oogst uit een oude beschaving.

Steeds weer vinden we artefacten uit oude beschavingen. Meer en meer ontvouwt zich hun mysterieuze betekenis. Daarbij ontdekken we ook stukjes van een verloren gegane wijsheid. Een zo’n oude beschaving die blijft fascineren is de Egyptische. Niet alleen vanwege zijn vaak schitterende kunstvoorwerpen, maar ook vanwege de speciale aandacht die de Egyptenaren schonken aan de dood. Eigenlijk is dood geen goede omschrijving. Volgens de oude Egyptenaren bestaat er geen dood. Er bestaat alleen maar leven. Leven met vorm en leven zonder vorm. Het bewustzijn kan volgens hen in verschillende toestanden verkeren, zowel tijdens het leven als tijdens de periode die we dood noemen.

Lees meer

Koningen van de zon, van mens tot koning tot god

Koningen van de zon: van mens tot koning tot god

Geen land dat zo tot de verbeelding spreekt als het oude Egypte. De imposante architectuur en de mysterieuze beelden drukken een tijdloze schoonheid uit; een schoonheid van een andere wereld die je toch herkent, uit welke tijd of cultuur je ook komt. Vaak zien we de koning (farao) oog in oog met de goden weergegeven of we zien de koning als een god uitgebeeld. Deze voorstellingen geven aan dat koningen de hemelwereld konden bereiken tijdens hun leven. Ook teksten geven aan dat koningen voor een kort moment één konden worden met de zonnegod. Thoetmoses III zegt bij zijn kroning bijvoorbeeld dat hij naar de hemel ‘opsteeg als een goddelijke valk (…) en kennis maakte met de wijsheid van de goden zoals Horus’. Op dat moment straalt hij als de zon. Maar was deze ervaring nu alleen weggelegd voor koningen? Wat werd eigenlijk met het koningschap bedoeld? En hoe moeten we de zonnegod zien?

Lees meer